نشست روسای هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان با حضور منصور جعفری نژاد، رئیس هیات شهرستان کوهبنان

نشست روسای هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان با حضور منصور جعفری نژاد، رئیس هیات شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان