نرمش صبحگاهی بانوان کارمند مرکز بهداشت شهرستان کوهبنان بارعایت پروتکل های بهداشتی به مناسبت هفته سلامت زنان وهفته تربیت بدنی در محل استادیوم تختی برگزار شد.

نرمش صبحگاهی بانوان کارمند مرکز بهداشت شهرستان کوهبنان بارعایت پروتکل های بهداشتی به مناسبت هفته سلامت زنان وهفته تربیت بدنی در محل استادیوم تختی برگزار شد.

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان