?نتایج پنجمین شب مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: ?️مسجد جامع(۹) ?️صنایع یزدپولیکا(۰) ⚽️دیدار دوم: ?️برنا پنجره(۹) ?️فیض آباد (۳) ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?نتایج پنجمین شب مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

?️مسجد جامع(۹)
?️صنایع یزدپولیکا(۰)

⚽️دیدار دوم:

?️برنا پنجره(۹)
?️فیض آباد (۳)

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان