نتایج هشتمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: ?️جهان اسپرت(۸) ?️صنایع یزدپولیکا(۱) ⚽️دیدار دوم: ?️فیض آباد(۶) ?️شهدابساب(۵) ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

نتایج هشتمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

?️جهان اسپرت(۸)
?️صنایع یزدپولیکا(۱)

⚽️دیدار دوم:

?️فیض آباد(۶)
?️شهدابساب(۵)


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان