این مسابقات شب گذشته با دو دیدار برگزار شد . در دیدار اول تیم پیشکسوتان با نتیجه ۳ بر ۰ مقابل بنیاد شهید شکست خورد و در بازی دوم تیم آموزش و پرورش با همین نتیجه ۳ بر ۰ ناحیه مقاومت بسیج را از پیش رو برداشت. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

این مسابقات شب گذشته با دو دیدار برگزار شد . در دیدار اول تیم پیشکسوتان با نتیجه ۳ بر ۰ مقابل بنیاد شهید شکست خورد و در بازی دوم تیم آموزش و پرورش با همین نتیجه ۳ بر ۰ ناحیه مقاومت بسیج را از پیش رو برداشت.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان