در ادامه این مسابقات تیم های شهید دانشوری و شهید عوضی مقابل هم به میدان رفتند که در پایان تیم شهید دانشوری با نتیجه ی ۸ بر ۰ پیروز میدان شد. در دیدار دوم تیم شهید محمد حسنی جور با نتیجه ی ۳ بر ۱ حریف خودتیم سردار رشیدی بخش طغرالجرد شکست داد . بدین […]

در ادامه این مسابقات تیم های شهید دانشوری و شهید عوضی مقابل هم به میدان رفتند که در پایان تیم شهید دانشوری با نتیجه ی ۸ بر ۰ پیروز میدان شد. در دیدار دوم تیم شهید محمد حسنی جور با نتیجه ی ۳ بر ۱ حریف خودتیم سردار رشیدی بخش طغرالجرد شکست داد .

بدین ترتیب تیم های شهید توکلی شهید دانشوری شهید محمدحسنی و شهد سردار رشیدی به مرحلی نیم نهایی این مسابقات راه یافتند .

روابط عمومی اداره ی ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان