?نتایج شب سوم مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: ?️جهان اسپرت (۴) ?️معدن ۱۲-۱۴(۱) ⚽️دیدار دوم: ?️بهزیستی(۷) ?️شهدا بساب(۰) ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?نتایج شب سوم مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

?️جهان اسپرت (۴)
?️معدن ۱۲-۱۴(۱)

⚽️دیدار دوم:

?️بهزیستی(۷)
?️شهدا بساب(۰)

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان