?نتایج شب دوم مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ?نتایج شب اول: ⚽️دیدار اول: ?️مسجد جامع(۸) ?️معدن ۱۲-۱۴(۰) ⚽️دیدار دوم: ?️اپوروار(۵) ?️فیض آباد (۵) ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?نتایج شب دوم مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

?نتایج شب اول:

⚽️دیدار اول:

?️مسجد جامع(۸)
?️معدن ۱۲-۱۴(۰)

⚽️دیدار دوم:

?️اپوروار(۵)
?️فیض آباد (۵)

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان