بروز رسانی ۱۳/۴/۹۸   ⚽️تیم شهدا غدیر قهرمان مسابقات فوتبال چمن مصنوعی جام هفته قوه قضائیه شهرستان کوهبنان شد. ?این مسابقات که به مناسبت هفته قوه قضائیه و با شرکت ۵تیم آغازشده بوددر مرحله رده بندی تیم جهان اسپرت الف بانتیجه ۵بر۴حریف خودشهدای۷تیرراشکست دادوبه مقام سوم رسید ودردیدارفینال دوتیم جهان اسپرت(ب) و شهدا غدیر به […]

بروز رسانی ۱۳/۴/۹۸

 

⚽️تیم شهدا غدیر قهرمان مسابقات فوتبال چمن مصنوعی جام هفته قوه قضائیه شهرستان کوهبنان شد.

?این مسابقات که به مناسبت هفته قوه قضائیه و با شرکت ۵تیم آغازشده بوددر مرحله رده بندی تیم جهان اسپرت الف بانتیجه ۵بر۴حریف خودشهدای۷تیرراشکست دادوبه مقام سوم رسید ودردیدارفینال دوتیم جهان اسپرت(ب) و شهدا غدیر به مصاف هم رفتند که درپایان تیم شهدا غدیر بانتیجه ۶بر۳برحریف خود غلبه کردو به مقام قهرمانی رسید.

بدین ترتیب تیم های شهداغدیر،جهان اسپرت(ب)و جهان اسپرت(الف)مقام های اول تا سوم این مسابقات رااز آن خود کردند.

✔️دیدارهای امروز در حضورمنصورجعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان برگزارگردید.

?درپایان این مسابقات محمود حسین زاده ازتیم جهان اسپرت(ب) به عنوان آقای گل معرفی شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

 

 

بروز رسانی ۱۲/۴/۹۸

 

⚽️نتایج مسابقات فوتبال چمن مصنوعی جام هفته قوه قضائیه

✔️در مرحله نیمه نهایی این مسابقات در دیدار اول دو تیم شهدای ۷تیروشهدا غدیر مقابل هم به میدان رفتند که در پایان تیم شهدا غدیر بانتیجه ۴بر۱پیروز میدان شد تا با کسب این بزرگراهی فینال این مسابقات شود.

✔️دردیدار دوم تیم جهان اسپرت الف وتیم جهان اسپرت ب مقابل هم صف آرایی کردند که در پایان تیم جهان اسپرت ب بانتیجه ۴بر۰به پیروزی رسیدوفینالیست شد.

?با نتایج بدست آمده در مرحله رده بندی دو تیم شهدای۷تیر و جهان اسپرت الف ودر فینال دوتیم جهان اسپرت ب وشهداغدیر باهم دیدار میکنند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان


 

بروز رسانی ۱۱/۴/۹۸

⚽️نتایج مسابقات فوتبال چمن مصنوعی جام هفته قوه قضائیه

در آخرین دیدار مرحله مقدماتی این مسابقات تیم شهدای۷تیر مقابل تیم شهدای نیروی انتظامی به میدان رفت که درپایان تیم شهدای ۷تیر توانست بانتیجه ۴بر۲پیروز میدان شده وبه مرحله نیمه نهایی صعود کند.

?این مسابقات در مرحله نیمه نهایی عصر امروز از ساعت ۱۸/۳۰بادودیدار آغاز میگردد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

 


⚽️نتایج سومین روزمسابقات فوتبال چمن مصنوعی جام هفته قوه قضائیه

این مسابقات در سومین روز با دو دیدار پیگیری شد دربازی اول دوتیم جهان اسپرت ب وشهدای نیروی انتظامی به مصاف هم رفتند که درپایان تیم جهان اسپرت ب بانتیجه ۷بر۳به پیروزی رسید.

ودر دیدار دوم تیم شهدا ۷تیر بانتیجه ۷بر۰تیم دادگستری را مغلوب کرد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان