?نتایج آخرین شب از مرحله گروهی مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: ?️صنایع یزدپولیکا(۲) ?️معدن۱۲-۱۴(۵) ⚽️دیدار دوم: ?️فیض آباد(۶) ?️بهزیستی(۴) ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

?نتایج آخرین شب از مرحله گروهی مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

?️صنایع یزدپولیکا(۲)
?️معدن۱۲-۱۴(۵)

⚽️دیدار دوم:

?️فیض آباد(۶)
?️بهزیستی(۴)

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان