?میهمان،میزبان را گلباران کرد! ⚽️در سومین روز از مسابقات فوتبال خوش کسوتان استان در گروه ۴عصر امروز از ساعت ۱۷دوتیم شهرستان کوهبنان ونرماشیر مقابل هم به میدان رفتند که در پایان تیم نرماشیر بانتیجه ۵بر۲پیروز شد تا کوهبنان بااین شکست درمقابل دومین میهمان از صعود به مرحله بعد باز بماند. ?این بازی با قضاوت آقایان: […]

?میهمان،میزبان را گلباران کرد!

⚽️در سومین روز از مسابقات فوتبال خوش کسوتان استان در گروه ۴عصر امروز از ساعت ۱۷دوتیم شهرستان کوهبنان ونرماشیر مقابل هم به میدان رفتند که در پایان تیم نرماشیر بانتیجه ۵بر۲پیروز شد تا کوهبنان بااین شکست درمقابل دومین میهمان از صعود به مرحله بعد باز بماند.

?این بازی با قضاوت آقایان:

علیرضا ظهیر صادقی(زرند)
سهراب غیاثی
ناصر اکبری
علیرضا جدیدی برگزار شد.


?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان