موفقیت دونده ی ارزنده شهرستان کوهبنان روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه در اردوی انتخابی تیم دو و میدانی جوانان استان کرمان اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور 📌آقای امیرحسین صادق زاده دونده ماده استقامت ۳۰۰۰ متر با رکورد ۱۰دقیقه و ۱۵ثانیه به عنوان نفر اول بایستی خود را برای مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان […]

موفقیت دونده ی ارزنده شهرستان کوهبنان
روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه در اردوی انتخابی تیم دو و میدانی جوانان استان کرمان اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور
📌آقای امیرحسین صادق زاده دونده ماده استقامت ۳۰۰۰ متر با رکورد ۱۰دقیقه و ۱۵ثانیه به عنوان نفر اول بایستی خود را برای مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور آماده کند.
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان  شهرستان کوهبنان
  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان