?موفقیت داوران کوهبنانی در تست سالیانه استان تست سالیانه داوران فوتسال استان جهت قضاوت بازی های استانی با شرکت ۴۳داور از سراسر استان برگزارشد دراین تست ۲داوراز شهرستان کوهبنان شرکت کردند و این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشتند. آقایان علیرضا سیف الهی و علیرضا جدیدی دو داور شهرستان درتست های سرعت، کوداواریت موفق […]

?موفقیت داوران کوهبنانی در تست سالیانه استان

تست سالیانه داوران فوتسال استان جهت قضاوت بازی های استانی با شرکت ۴۳داور از سراسر استان برگزارشد دراین تست ۲داوراز شهرستان کوهبنان شرکت کردند و این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

آقایان علیرضا سیف الهی و علیرضا جدیدی دو داور شهرستان درتست های سرعت، کوداواریت موفق به کسب امتیاز و نمره قبولی شدند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان