?موفقیت جودوکار کوهبنانی در دومین اردوی استانی انتخابی کشوری علی اکبری جودوکار کوهبنانی در دومین اردوی استانی که درروزپنجشنبه و جمعه گذشته در سالن شهید مغفوری کرمان برگزارشددومقام اول را دروزن ۶۶کیلوگرم از آن خود کرد. ✔️ضمن تبریک به جامعه ورزش شهرستان از زحمات مربی گرانقدر این رشته آقای محمد جواد اکبری تجلیل نموده وبرای […]

?موفقیت جودوکار کوهبنانی در دومین اردوی استانی انتخابی کشوری

علی اکبری جودوکار کوهبنانی در دومین اردوی استانی که درروزپنجشنبه و
جمعه گذشته در سالن شهید مغفوری کرمان برگزارشددومقام اول را دروزن ۶۶کیلوگرم از آن خود کرد.

✔️ضمن تبریک به جامعه ورزش شهرستان از زحمات مربی گرانقدر این رشته آقای محمد جواد اکبری تجلیل نموده وبرای این ورزشکار آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان