مقام های اول و چهارمی دوی صحرانوردی استان در دست کوهبنانی ها. آقای صادق زاده دونده خوش آتیه شهرستان مقام قهرمانی و آقای قنبری به عنوان چهارمی دست پیدا کردند. این پیروزی را خدمت این عزیزان و مردم شهرستان علی الخصوص ورزشکاران و ورزش دوستان تبریک عرض می نماییم.🌺🌺🌺 (روابط عمومی اداره ورزش و جوانان […]

مقام های اول و چهارمی دوی صحرانوردی استان در دست کوهبنانی ها. آقای صادق زاده دونده خوش آتیه شهرستان مقام قهرمانی و آقای قنبری به عنوان چهارمی دست پیدا کردند. این پیروزی را خدمت این عزیزان و مردم شهرستان علی الخصوص ورزشکاران و ورزش دوستان تبریک عرض می نماییم.🌺🌺🌺 (روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان