اقای منصور جعفری نژاد کوهبنانی ،مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی شماره تماس ۰۹۱۳۶۳۴۸۴۸۸ رئیس هیات روستایی وبازیهای بومی ، محلی شهرستان کوهبنان خانم معصومه ادیش کارشناسی تربیت بدنی ،نائب رئیس هیات روستایی وبازیهای بومی ،محلی شهرستان کوهبنان باشماره همراه ۰۹۱۶۲۴۶۱۵۲۲     اقای محمودحسین زاده مدرک فوق دیپلم تربیت بدنی ، دبیر هیات روستایی وبازیهای […]

اقای منصور جعفری نژاد کوهبنانی ،مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی شماره تماس ۰۹۱۳۶۳۴۸۴۸۸ رئیس هیات روستایی وبازیهای بومی ، محلی شهرستان کوهبنان

خانم معصومه ادیش کارشناسی تربیت بدنی ،نائب رئیس هیات روستایی وبازیهای بومی ،محلی شهرستان کوهبنان باشماره همراه ۰۹۱۶۲۴۶۱۵۲۲

 

 

اقای محمودحسین زاده مدرک فوق دیپلم تربیت بدنی ، دبیر هیات روستایی وبازیهای بومی ،محلی شهرستان کوهبنان باشماره تماس ، ۰۹۱۳۴۴۱۰۸۶۵

 

علیرضا سیف الهی بامدرک فوق دیپلم الکترونیک خزانه دار هیات روستایی وبازیهای بومی ،محلی شهرستان کوهبنان با شماره همراه ۰۹۱۳۸۴۰۰۶۶۹

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان