مسن ترین و جوان ترین بازیکنان مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان کوهبنان محمود حسین زاده با ۴۵ سال ، مسن‌ترین بازیکن حاضر در مسابقات است و  سینا طهماسبی هم با ۱۵ سال سن جوان‌ترین بازیکن است

مسن ترین و جوان ترین بازیکنان مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان کوهبنان

محمود حسین زاده با ۴۵ سال ، مسن‌ترین بازیکن حاضر در مسابقات است و  سینا طهماسبی هم با ۱۵ سال سن جوان‌ترین بازیکن است

CIMG4346