?مسابقه پلانک بین بانوان پیلاتس کار درچهارگروه انجام شد نفرات اول هر گروه معرفی شدند ✔️گروه اول :خانم مریم دژانگاه ✔️گروه دوم : خانم فاطمه ابراهیمی ✔️گروه سوم :خانم زهرا احمدی ✔️گروه چهارم : خانم عصمت ابراهیمی ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مسابقه پلانک بین بانوان پیلاتس کار
درچهارگروه انجام شد نفرات اول هر گروه معرفی شدند

✔️گروه اول :خانم مریم دژانگاه

✔️گروه دوم : خانم فاطمه ابراهیمی

✔️گروه سوم :خانم زهرا احمدی

✔️گروه چهارم : خانم عصمت ابراهیمی

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان