برگزاری مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی بین دختران نونهال مدرسه نرجس خاتون بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت سومین سالگرد سردار حاج قاسم سلیمانی ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅  

برگزاری مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی بین دختران نونهال مدرسه نرجس خاتون بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت سومین سالگرد سردار حاج قاسم سلیمانی ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅