مسابقه فوتبال پیشکسوتان شهرستان کوهبنان وکرمان پیشکسوتان شهرستان کرمان به مناسبت دهه کرامت ودرسالروز میلاد امام رضا(ع) میهمان پیشکسوتان شهرستان کوهبنان بودند ومسابقه فوتبال به همین مناسبت دراستادیوم جهان پهلوان تختی کوهبنان برگزارگردیدودرپایان مسابقه با نتیجه ۲بر۱به نفع پیشکسوتان کوهبنان به اتمام رسید.    

مسابقه فوتبال پیشکسوتان شهرستان کوهبنان وکرمان

پیشکسوتان شهرستان کرمان به مناسبت دهه کرامت ودرسالروز میلاد امام رضا(ع) میهمان پیشکسوتان شهرستان کوهبنان بودند ومسابقه فوتبال به همین مناسبت دراستادیوم جهان پهلوان تختی کوهبنان برگزارگردیدودرپایان مسابقه با نتیجه ۲بر۱به نفع پیشکسوتان کوهبنان به اتمام رسید.