مسابقه طنابزنی به مناسبت شب یلدا بین دختران نونهال باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر شهرستان کوهبنان با قضاوت سرکارخانم آدیش در باشگاه ورزشی تختی برگزار گردید              

مسابقه طنابزنی به مناسبت شب یلدا بین دختران نونهال باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر شهرستان کوهبنان با قضاوت سرکارخانم آدیش در باشگاه ورزشی تختی برگزار گردید