?مسابقه دوستانه فوتبال زمین خاکی بین تیم فوتبال پیشکسوتان دهستان خرمدشت و پیشکسوتان شهر کوهبنان(رفقای دهه ۴۰ و۵۰ ) به مناسبت نوروز باستانی ?️این مسابقه با همت کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال و اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان در دهستان خرمدشت برگزار شد. منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان که خود یکی از بازیکنان […]

?مسابقه دوستانه فوتبال زمین خاکی بین تیم فوتبال پیشکسوتان دهستان خرمدشت و پیشکسوتان شهر کوهبنان(رفقای دهه ۴۰ و۵۰ ) به مناسبت نوروز باستانی

?️این مسابقه با همت کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال و اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان در دهستان خرمدشت برگزار شد.

منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان که خود یکی از بازیکنان پیشکسوت در این بازی بود درپایان این دیدار گفت هدف از برگزاری این بازی دور هم جمع نمودن بازیکنان پیشکسوت و قدیمی بود که سالیان گذشته در همین زمین خاکی باهم بازی می نمودند و این بازی باعث شدپیشکسوتان باهم دیداری تازه نموده ویادی از خاطرات گذشته و دوران جوانی خود کنند.

✔️در این مسابقه پیشکسوتان شهر کوهبنان موفق شدند پیروز میدان شوند.
?باتشکر از پیشکسوتانی که ما را دراین مسابقه دوستانه همراهی نمودند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان