به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته  ازدواج یک دوره مسابقه دارت بین زوج های ورزشکار شهرستان کوهبنان برگزار شد در این مسابقات • علیرضا سیف الهی و خانم غلامی با ۹۵ امتیاز – مقام اول • مهدی رحیمی و خانم عباسپور با ۹۳ امتیاز – مقام دوم • […]

به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته  ازدواج یک دوره مسابقه دارت بین زوج های ورزشکار شهرستان کوهبنان برگزار شد
در این مسابقات
• علیرضا سیف الهی و خانم غلامی با ۹۵ امتیاز – مقام اول
• مهدی رحیمی و خانم عباسپور با ۹۳ امتیاز – مقام دوم
• حسین روحی و خانم عبدالهی با ۹۰امتیاز- مقام سوم

را کسب کردند

IMG_0001 IMG_0010 IMG_0046IMG_0032IMG_0020 IMG_0023