مسابقه امادگی جسمانی بانوان جودوکار همراه با تحلیل از بانوان سادات جودوکار،همچنین تجلیل از مهلاسادات رنجبر قهرمان جودوکارکشوری توسط هیات جودو درامامزاده بی بی عصمت به مناسبت دهه امامت وولایت

مسابقه امادگی جسمانی بانوان جودوکار همراه با تحلیل از بانوان سادات جودوکار،همچنین تجلیل از مهلاسادات رنجبر قهرمان جودوکارکشوری توسط هیات جودو درامامزاده بی بی عصمت به مناسبت دهه امامت وولایت

  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : هیئت جودو شهرستان کوهبنان