مسابقه آنلاین وصیتنامه سردار سلیمانی هم اکنون در حال برگزاری است شرایط مسابقه داخل سایت زیر در دسترس است . http://varzesh.e-azmon.ir/

مسابقه آنلاین وصیتنامه سردار سلیمانی

هم اکنون در حال برگزاری است شرایط مسابقه داخل سایت زیر در دسترس است .

http://varzesh.e-azmon.ir/