با هماهنگی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان مسابقات بومی محلی در رشته های گو بازی و طناب کشی به مناسبت ایام نوروز در روستای  شکر آباد برگزار گردید و از تیم های برتر تجلیل شد .

با هماهنگی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان مسابقات بومی محلی در رشته های گو بازی و طناب کشی به مناسبت ایام نوروز در روستای  شکر آباد برگزار گردید و از تیم های برتر تجلیل شد .

IMG_3822 IMG_3824 IMG_3840 IMG_3842 IMG_3843