?آغاز مسابقات گل کوچک کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان جام مرزبانان شهید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان ?این مسابقات به همت هیئت فوتبال، کمیته فوتسال و اداره ورزش و جوانان با شرکت ۵تیم در سالن ورزشی مقام معظم رهبری آغاز گردید ?در اولین شب ازاین مسابقات در دیدار اول دو تیم آموزش وپرورش و اداره برق […]

?آغاز مسابقات گل کوچک کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان جام مرزبانان شهید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

?این مسابقات به همت هیئت فوتبال، کمیته فوتسال و اداره ورزش و جوانان با شرکت ۵تیم در سالن ورزشی مقام معظم رهبری آغاز گردید

?در اولین شب ازاین مسابقات در دیدار اول دو تیم آموزش وپرورش و اداره برق به مصاف هم رفتند که درپایان تیم اداره برق با نتیجه ۵بر۱پیروز میدان شد

?در دیدار دوم دوتیم نیروی انتظامی و اداره صنعت،معدن و تجارت باهم روبه رو شدند در پایان تیم اداره صنعت،معدن و تجارت با نتیجه ۲بر صفر به برتری رسید

✔️مسابقات امشب با قضاوت آقایان
مجیدرضوانی و محمود عالمی برگزار گردید

✔️ادامه این مسابقات فرداشب از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن ورزشی مقام معظم رهبری پیگیری خواهد شد

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان


♦️نتایج مسابقات گل کوچک کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان جام مرزبانان شهید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

✔️برد بدون حریف مرکز بهداشت
و
برد سخت اداره صنعت و معدن و تجارت

?در سومین شب از مسابقات گل کوچک کارمندان ادارات در اولین بازی تیم مرکز بهداشت به دلیل حاضر نشدن تیم نیروی انتظامی بانتیجه ۳بر صفر برنده بازی اعلام شد.

?ودر دومین دیدار دوتیم اداره برق و اداره صنعت،معدن و تجارت به مصاف هم رفتند که در پایان تیم صنعت، معدن و تجارت دریک بازی سخت و نفس گیر توانست با نتیجه ۱ بر صفر به پیروزی رسید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان