مسابقات چهار جانبه والیبال بانوان به همت ورزش بانوان شهرستان تحت عنوان جام هفته وحدت با شرکت تیم هایی از بخش طغرالجرد درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.

مسابقات چهار جانبه والیبال بانوان به همت ورزش بانوان شهرستان تحت عنوان جام هفته وحدت با شرکت تیم هایی از بخش طغرالجرد درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.