مسابقات چهار جانبه فوتبال ۷نفره دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته بسیج دانش آموزی درمحل زمین چمن مصنوعی برگزار شد. روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان

مسابقات چهار جانبه فوتبال ۷نفره دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

به مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته بسیج دانش آموزی درمحل زمین چمن مصنوعی برگزار شد.

روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدی کوهبنانی