مسابقات چهارجانبه فوتبال فرزندان کارگری شهرستان کوهبنان تحت عنوان ( جام تکریم کارگر) درمحل استادیوم جهان پهلوان تختی برگزار شد ودرپایان تیم شهید امیری توانست به مقام قهرمانی این مسابقات نائل شود . ☑️ روابط عمومی هیات ورزش کارگری شهرستان کوهبنان – خرداد ۱۴۰۰مسابقات چهارجانبه فوتبال فرزندان کارگری شهرستان کوهبنان

مسابقات چهارجانبه فوتبال فرزندان کارگری شهرستان کوهبنان تحت عنوان ( جام تکریم کارگر) درمحل استادیوم جهان پهلوان تختی برگزار شد ودرپایان تیم شهید امیری توانست به مقام قهرمانی این مسابقات نائل شود . ☑️ روابط عمومی هیات ورزش کارگری شهرستان کوهبنان – خرداد ۱۴۰۰مسابقات چهارجانبه فوتبال فرزندان کارگری شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان