مسابقات چالش پنالتی و روپائی دختران فوتسالی بخش طغرالجرد به مناسبت دهه کرامت در سالن ورزشی محمد رسول الله برگزار ودر پایان به نفرات برتر هدایائی به رسوم یادبود اهدا گردید. 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸

مسابقات چالش پنالتی و روپائی دختران فوتسالی بخش طغرالجرد به مناسبت دهه کرامت در سالن ورزشی محمد رسول الله برگزار ودر پایان به نفرات برتر هدایائی به رسوم یادبود اهدا گردید. 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸