مسابقات پیلاتس بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل خانه جودو برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات پیلاتس بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل خانه جودو برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل گردید.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان