مسابقات پرتاب حلقه دختران به مناسبت دهه امامت و ولایت در سالن ورزشی محمد رسول الله بخش طغرالجرد برگزار گردید. 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

مسابقات پرتاب حلقه دختران به مناسبت دهه امامت و ولایت در سالن ورزشی محمد رسول الله بخش طغرالجرد برگزار گردید. 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹