مسابقات پرتاب حلقه بانوان روستای خانمکان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی در زمین چمن مصنوعی این روستابرگزار شد وار نفرات برتر توسط هیات روستایی شهرستان کوهبنان تجلیل به عمل آمد

مسابقات پرتاب حلقه بانوان روستای خانمکان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی در زمین چمن مصنوعی این روستابرگزار شد وار نفرات برتر توسط هیات روستایی شهرستان کوهبنان تجلیل به عمل آمد