مسابقات ورزشی ویژه کارکنان نیروی انتظامی بخش طغرالجرد وروستاههای توابع آن به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. ⬅️ روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

مسابقات ورزشی ویژه کارکنان نیروی انتظامی بخش طغرالجرد وروستاههای توابع آن به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. ⬅️ روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان