مسابقات والیبال روستایی (جام نوروزی ) به میزبانی روستای سبتک شهرستان کوهبنان، استان کرمان با شرکت ۶تیم برگزار شد و در پایان تیم های دهیاری رشک سفلی،شهدای سبتک و دهیاری خانمکان به ترتیب مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.

مسابقات والیبال روستایی (جام نوروزی ) به میزبانی روستای سبتک شهرستان کوهبنان، استان کرمان با شرکت ۶تیم برگزار شد و در پایان تیم های دهیاری رشک سفلی،شهدای سبتک و دهیاری خانمکان به ترتیب مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.