?مسابقات والیبال در آب جوانان در روستای کهن شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مسابقات والیبال در آب جوانان در روستای کهن شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان