مسابقات والیبال دختران نونهال بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت درمحل سالن ورزشی محمد رسول ا… برگزار شد.   ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات والیبال دختران نونهال بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت درمحل سالن ورزشی محمد رسول ا… برگزار شد.

 

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان