?مسابقات والیبال دختران باشگاه فرهنگی و ورزشی کوثر شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مسابقات والیبال دختران باشگاه فرهنگی و ورزشی کوثر شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان