به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان مسابقات والیبال  جام  محلات با شرکت ۵ تیم در محل سالن ورزشی تختی برگزار گردید و در پایان تیم های جور و طغرالجرد و خرمدشت به ترتیب اول تا سوم شدند.

به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان مسابقات والیبال  جام  محلات با شرکت ۵ تیم در محل سالن ورزشی تختی برگزار گردید و در پایان تیم های جور و طغرالجرد و خرمدشت به ترتیب اول تا سوم شدند.