مسابقات والیبال اقایان با شرکت ۷ تیم از ابتدای بهمن ماه در محل سالن ورزشی تختی به همت هیات والیبال شهرستان برگزار گردید و در پایان تیم شهدای طغرالجرد موفق به کسب مقام قهرمانی این مسابقات شد.

مسابقات والیبال اقایان با شرکت ۷ تیم از ابتدای بهمن ماه در محل سالن ورزشی تختی به همت هیات والیبال شهرستان برگزار گردید و در پایان تیم شهدای طغرالجرد موفق به کسب مقام قهرمانی این مسابقات شد.