مسابقات والیبال بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی باسرپرستی سرکار خانم آدیش و شرکت ۸تیم درسالن ورزشی تختی آغاز شد دردیدارهای اولیه که با قضاوت سرکا رخانم شبانی, سرکارخانم ادیش، سرکارخانم قربانی وسرکارخانم ایزدی همراه بود تیم پیشکسوتان ،تیم موج مثبت وامید بخش بر حریفان خود غلبه کردند. روابط عمومی اداره ورزش وجوانان […]

مسابقات والیبال بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی باسرپرستی سرکار خانم آدیش و شرکت ۸تیم درسالن ورزشی تختی آغاز شد دردیدارهای اولیه که با قضاوت سرکا رخانم شبانی, سرکارخانم ادیش، سرکارخانم قربانی وسرکارخانم ایزدی همراه بود تیم پیشکسوتان ،تیم موج مثبت وامید بخش بر حریفان خود غلبه کردند. 🌹روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹