مسابقات والیبال بانوان جام دهه فجر شهرستان کوهبنان از ابتدای بهمن ماه در محل سالن جهان پهلوان تختی با شرکت ۷ تیم برگزار گردید و در پایان تیم دندان پزشکی  و یاس به ترتیب موفق به کسب قهرمانی و نائب قهرمانی در این مسابقات گردیدند.

مسابقات والیبال بانوان جام دهه فجر شهرستان کوهبنان از ابتدای بهمن ماه در محل سالن جهان پهلوان تختی با شرکت ۷ تیم برگزار گردید و در پایان تیم دندان پزشکی  و یاس به ترتیب موفق به کسب قهرمانی و نائب قهرمانی در این مسابقات گردیدند.