مسابقات والیبال بانوان جام تکریم رمضان با ورزش با شرکت ۶ تیم در محل سالن ورزشی تختی برگزار گردید و در پایان تیم های شورای دهستان افزاد – کیف و کفش مادر  و انصار مقام اول تا سوم را از ان خود کردند.          

مسابقات والیبال بانوان جام تکریم رمضان با ورزش با شرکت ۶ تیم در محل سالن ورزشی تختی برگزار گردید و در پایان تیم های شورای دهستان افزاد – کیف و کفش مادر  و انصار مقام اول تا سوم را از ان خود کردند.