مسابقات والیبال آقایان بخش طغرالجرد به همت نمایندگی ورزش وجوانان بخش به مناسبت دهه ولایت وامامت تحت عنوان جام غدیر باشرکت ۶تیم درمحل سالن ورزشی محمدرسول ا… به همت نمایندگی ورزش وجوانان بخش برگزارگردید ودر پایان تیم های شهدای دشتخاک وسنگ آهن جلال آباد حائزرتبه اول ودوم شدند واز طرف نمایندگی ورزش وجوانان بخش تندیس […]

مسابقات والیبال آقایان بخش طغرالجرد به همت نمایندگی ورزش وجوانان بخش به مناسبت دهه ولایت وامامت تحت عنوان جام غدیر باشرکت ۶تیم درمحل سالن ورزشی محمدرسول ا… به همت نمایندگی ورزش وجوانان بخش برگزارگردید ودر پایان تیم های شهدای دشتخاک وسنگ آهن جلال آباد حائزرتبه اول ودوم شدند واز طرف نمایندگی ورزش وجوانان بخش تندیس وجوایزی به تیم های برتر اهداء شد.