مسابقات هندبال نونهالان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزارگردید.   ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات هندبال نونهالان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزارگردید.

 

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان