?مسابقات هندبال بانوان شهرستان کوهبنان(جام فجر ) به مدت یک هفته درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد ودر پایان تیم هندبال جوانان وتیم الف بزرگسالان مقام اول و دوم رااز آن خود کردند. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مسابقات هندبال بانوان شهرستان کوهبنان(جام فجر ) به مدت یک هفته درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد ودر پایان تیم هندبال جوانان وتیم الف بزرگسالان مقام اول و دوم رااز آن خود کردند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان