?مسابقات همگانی ویژه کارکنان و سربازان ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دفاع مقدس باهمکاری هیئت ورزش های همگانی برگزارشد. این مسابقات درشته های دارت طناب کشی وپرتاب حلقه برگزار ودرپایان از نفرات برتر تجلیل شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مسابقات همگانی ویژه کارکنان و سربازان ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دفاع مقدس باهمکاری هیئت ورزش های همگانی برگزارشد.

این مسابقات درشته های
دارت
طناب کشی
وپرتاب حلقه برگزار ودرپایان از نفرات برتر تجلیل شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان