مسابقات محلی دغل بازی روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸ در اولین روز از فروردین ماه برگزار شد

مسابقات محلی دغل بازی روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸ در اولین روز از فروردین ماه برگزار شد