?مسابقات فوتسال نوجوانان پایگاه های مقاومت بسیج بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان با شرکت ۶تیم وبا همکاری کانون بسیج ورزشکاران ، حوزه مقاومت امام صادق (ع) و کمیته فوتسال درمحل سالن ورزشی محمد رسول ا… بخش طغرالجرد آغاز شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مسابقات فوتسال نوجوانان پایگاه های مقاومت بسیج بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

با شرکت ۶تیم وبا همکاری کانون بسیج ورزشکاران ، حوزه مقاومت امام صادق (ع) و کمیته فوتسال درمحل سالن ورزشی محمد رسول ا… بخش طغرالجرد آغاز شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان